Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA

Impregnace RSA

Impregnace RSA chrání proti vodě a nečistotám.Vhodná pro všechny typy barev i materiálů.Maximální ochrana díky teflonové složce speciálně vyvinuté odb... celý popis
Dostupnost
skladem druhý den
199 Kč
164 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:RSAIMPRE-5
Podobné produkty
  EFFAX balzám na kůži, kožené brašny, rolky - 500 ml
  2 hodnocení
  299 Kč
  247 Kč bez DPH
  299 Kč
  247 Kč bez DPH
  Skladem 1 ks
  ks
   Čistič na kůži sprej EFFAX kombinézy, bundy, kožené brašny a rolky
   0 hodnocení
   289 Kč
   239 Kč bez DPH
   289 Kč
   239 Kč bez DPH
   Skladem 1 ks
   ks
    Balzám na kůži RSA
    0 hodnocení
    229 Kč
    189 Kč bez DPH
    229 Kč
    189 Kč bez DPH
    Skladem 1 ks
    ks
    Kompletní specifikace

    Impregnace RSA chrání proti vodě a nečistotám.
    Vhodná pro všechny typy barev i materiálů.
    Maximální ochrana díky teflonové složce speciálně vyvinuté odborníky společnosti Dupont®.
    Impregnace nesnižuje propustnost pro vodní páry a je proto vhodná pro membrány typu Gore-Tex®, Sympatex® apod.
    Přípravek je doporučován pro ošetření obuvi, oblečení a vybavení na motorku.
    Impregnace ošetřuje i švy a zipy.
    Vhodná také pro další outdoor vybavení.
    Bez obsahu silikonového oleje.
    Obsah: 200 ml.

    Návod k použití:
    Z povrchu odstraňte nečistoty a prach. Stejnoměrně nastříkejte na čistý a suchý povrch ze vzdálenost 15-20 cm a nechejte zaschnout (postup můžete opakovat častěji). Vyzkoušejte barevnou a materiálovou snášenlivost na méně viditelném místě.

    S impregnací RSA bude Vaše oblečení nejen ošetřené, ale především chráněné před nepříznivými vlivy!

     

    Standardní věty o nebezpečnosti:
    H222 Extrémně hořlavý aerosol.
    H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
    H315 Dráždí kůži.
    H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
    H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
    H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

    Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
    P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
    P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
    P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
    P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
    P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
    P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
    P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
    P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
    P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
    P261 Zamezte vdechování erosolů.
    P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
    P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
    P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
    P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
    EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.