Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA

Impregnace RSA

Impregnace RSA chrání proti vodě a nečistotám.Vhodná pro všechny typy barev i materiálů.Maximální ochrana díky teflonové složce speciálně vyvinuté odb... celý popis
Dostupnost
Skladem 1 ks
199 Kč
164 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:RSAIMPRE-5
Podobné produkty
  EFFAX balzám na kůži, kožené brašny, rolky - 500 ml
  2 hodnocení
  299 Kč
  247 Kč bez DPH
  299 Kč
  247 Kč bez DPH
  Skladem 1 ks
  ks
   Čistič na kůži sprej EFFAX kombinézy, bundy, kožené brašny a rolky
   0 hodnocení
   289 Kč
   239 Kč bez DPH
   289 Kč
   239 Kč bez DPH
   Skladem 1 ks
   ks
    Balzám na kůži RSA
    0 hodnocení
    229 Kč
    189 Kč bez DPH
    229 Kč
    189 Kč bez DPH
    Skladem 1 ks
    ks
     Kufr pro péči o kůži Effax 9 ks
     0 hodnocení
     849 Kč
     702 Kč bez DPH
     849 Kč
     702 Kč bez DPH
     do 2 dnů
     ks
     Kompletní specifikace

     Impregnace RSA chrání proti vodě a nečistotám.
     Vhodná pro všechny typy barev i materiálů.
     Maximální ochrana díky teflonové složce speciálně vyvinuté odborníky společnosti Dupont®.
     Impregnace nesnižuje propustnost pro vodní páry a je proto vhodná pro membrány typu Gore-Tex®, Sympatex® apod.
     Přípravek je doporučován pro ošetření obuvi, oblečení a vybavení na motorku.
     Impregnace ošetřuje i švy a zipy.
     Vhodná také pro další outdoor vybavení.
     Bez obsahu silikonového oleje.
     Obsah: 200 ml.

     Návod k použití:
     Z povrchu odstraňte nečistoty a prach. Stejnoměrně nastříkejte na čistý a suchý povrch ze vzdálenost 15-20 cm a nechejte zaschnout (postup můžete opakovat častěji). Vyzkoušejte barevnou a materiálovou snášenlivost na méně viditelném místě.

     S impregnací RSA bude Vaše oblečení nejen ošetřené, ale především chráněné před nepříznivými vlivy!

      

     Standardní věty o nebezpečnosti:
     H222 Extrémně hořlavý aerosol.
     H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
     H315 Dráždí kůži.
     H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
     H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

     Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
     P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
     P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
     P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
     P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
     P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
     P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
     P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
     P261 Zamezte vdechování erosolů.
     P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
     P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
     P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
     EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.